Breedband metingen van trillingen zijn de meest gebruikte en kostenefficiënte methode voor de diagnose van de algemene machine conditie.

Er zijn twee ISO aanbevelingen betreffende machine condition monitoring: de veel gebruikte ISO 2372 en de meer recente ISO 10816, dit is een vervanging van de oude standaard.

Kenmerken van ISO 10816

Metingen in drie richting (horizontaal, verticaal, axiaal).

Machine problemen worden meestal gediagnosticeerd op basis van breedband trillingsmetingen die een RMS waarde aangeven. ISO 10816 heeft een ondergrens tussen de 2 en 10 Hz, afhankelijk van het type machine. De hoogste frequentie is 1000 Hz.

ISO 10816 werkt met de term trillingsniveau, die, afhankelijk van het soort apparaat een RMS waarde van vibratie snelheid, versnelling of verplaatsing kan zijn. Als twee of meer van deze parameters worden gemeten, wordt de hoogste RMS waarde aangeven als trillingsniveau. Voor bepaalde machines, herkent de ISO 10816 tevens piek-tot-piek waarden als kritische meetwaarde.

De ISO standaard bestaat uit verschillende onderdelen, die elk een bepaald type machine beschrijven, met tabbellen met grenswaarden die onderscheid te maken tussen een aanvaardbaar trillingsniveau (groene bereik), ongewenst trillingsniveau (gele gebied), en een trillingsniveau die schade zal veroorzaken (rood bereik).

Vibration analysis (EVAM)

EVAM®, de Evaluated Vibration Analysis Method, combineert een aantal veel gebruikte trillingsanalyse technieken met machine specifieke statistische evaluatie om de gebruiker van begrijpelijke machine conditie informatie te voorzien.

De meetmethode is ontwikkeld om grootschalige machine conditiebewaking op een kostefficiënte wijze uit te voeren:

  • Snelle menugestuurde software.
  • Eenvoudig uit te voeren gegevensverzameling via portable dataloggers of online systemen.
  • Automatische conditie evaluatie.

De gebruiker kan voor elk meetpunt een indivuele selectie maken van de type data die het best schikt is voor bewaking van de betreffende machine. Zoals:

  • Enveloping
  • Time synchronous averaging
  • Band alarm en middelen van meetresultaten for een hogere alarm betrouwbaarheid
  • Time signal analyse voor gedetailleerde evaluatie van verschillende type symptomen direct vanuit het onbewerkte signaal

Random hoge meetwaarden veroorzaakt door resonantie of andere bronnen worden eruit gefilterd, dit minimaliseerd het aantal valse alarmen.

Time signal analysis

EVAM® vult het vacuüm tussen trillingssniveau metingen (ISO 10816) en traditionele spectrum analyse dat een hoog kennisniveau van de gebruiker vereist. Met EVAM® kan iedereen met basiskennis veel meer informatie over de machine conditie krijgen dan met de ISO methode, zonder dat dit extra kennis of tijd vraagt. De automatische evaluatie produceert 9 conditieparameters voor het kwantificeren van de in de machine aanwezige rotatie-, schok- en frictiekrachten. Hiermee wordt een gedetailleerd beeld van de actuele machineconditie verkregen.

Conditie parameters

Conditie parameters worden gemeten binnen een geselecteerd frequentie bereik. Deze parameters kunnen individueel geactiveerd worden en worden getoond in resultaat tabellen en diagrammen. De beschikbare conditie parameters zijn:

Table of available condition parameters

Spectrum analyse met 'symptomen'

Spectrum analyse is een geïntegreerd onderdeel van de software waarmee een groot aantal specifieke mechanische fouten automatisch gevolgd worden. EVAM gebruikt FFT om één of meerdere spectra per meetopdracht te berekenen. Voor iedere meetopdracht kan de gebruiker uit een voorgeprogrammeerde reeks specifieke mechanische storingen kiezen (onbalans, uitlijnfout, motor en tandwielschade, lagerschade etc.). 
Deze benadering voorkomt de tijdrovende taak om zelf in het spectrum te zoeken naar mogelijke relevante conditie-informatie. Foutsymptomen worden automatisch gemarkeerd in het spectrum en een individueel conditiegetal geeft de sterkte aan. Hierdoor kan er op specifieke machinefouten worden getrend en kan de software voor een directe analyse zorgen.

Machine specifieke conditie codes

Door een reeks trllingsmeetresultaten die tijdens normaal machine bedrijf zijn verzameld als referentie te gebruiken, kunnen alle toekomstig meetresultaten met de gemiddelde waarde en standaard deviatie van de reeks vergeleken worden. De conditie evaluaties worden in een groen - geel - rood schaal getoond. De gebruiker kan nu, ook zonder alle details te kennen, iedere machine op eenvoudige wijze bewaken. EVAM® wordt samen met de SPM methode en trillingsniveau toegepast in portable dataloggers, naast de SPM lager conditie bewaking, trillingsniveau meting, en andere meet en recording functies.

Fase metingen

Een fase is een vertraging uitgedrukt in graden rotatie. Wij berekenen de tijdvertraging tussen het passeren van de tachometer puls en de piek van de frequentiecomponent plaats van de trillingsopnemer de rotatiesnelheid. Gepresenteerde de waarde een relatieve hoek, geen absolute, omdat er geen compensatie voor faseverschuiving in de transducer en de elektronische circuits.

HD Order Tracking

Voor schokpuls en trillingsanalyse metingen op machines met variabel toerental, volgt de gepatenteerde HD order tracking zeer zorgvuldig toerentalvariaties die zich voordoen tijdens de meting. De samplefrequentie wordt automatisch en voordurend aangepast aan het acturele toerental, met als resultaat FFT spectra met uitzonderlijke scherpte en detaillering, waarbij problemen met smearing tot het verleden behoren. Gedetailleerde analyse van lagerconditie en trillingsmetingen is nu zelfs mogelijk op de meest complexe industriële machines.